Passeren bevoegdheidsgebrek (reacties: 0)

Commentaar
Onderwerp Passeren bevoegdheidsgebrek
Van Lucas Oost Lievense
Gepost op 26-06-2010 15:30
Commentaar Overgenomen uit Veelgestelde vragen mandaat van de VNG.
Kan een bevoegdheidsgebrek met een beroep op art. 6:22 Awb in bezwaar en beroep worden gepasseerd?
Nee, in de jurisprudentie wordt dit in het algemeen niet aanvaard: o.a. ABRS 02-04-1998, JB (1998) 143, GS (1998) 7080, 2 met noot van H.Ph.J.A.M. Hennekens. Het ontbreken van een schriftelijk 'ondertekeningsmandaat' werd wel gepasseerd met toepassing van art. 6:22 Awb: ABRS 13-12-1999, JG 00.0055 met noot van M. Geertsema, GS (2000) 7116, 3 met noot van H.Ph.J.A.M. Hennekens.
loading...
Reacties 0